PIZZA

I1.MARGHERITA - TOMATO, CHEESE, HERBS

I2.HAM PIZZA -  TOMATO, CHEESE, HAM, OLIVES

I3.TUNA PIZZA - TOMATO, CHEESE, TUNA, OLIVES, HERBS

I4.SPICY HOT PIZZA - TOMATO, CHEESE & CHILLI, ANCHOVIES

I5.QUATTRO STAGIONI PIZZA - TOMATO, CHEESE, MUSHROOM, HAM, HERBS

I6.CHICKEN PIZZA - TOMATO, GREEN PEPPER, ONION, CHICKEN & CHEESE

I7.VEGETABLE PIZZA - TOMATO, GREEN PEPPER, ONION, CHEESE